YÖNETİM KURULU

Deniz İPEKTEN
Başkan
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum / 1965 Öğrenimi                                  : İstanbul Üniversitesi...
Müdahir ÖZGÜL
Başkan Yardımcısı
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum / 1970 Öğrenimi                                  : Atatürk Üniversitesi...
Osman Berna İPEKTEN
Sayman
Doğum Yeri Ve Tarihi          : İstanbul / 1960 Öğrenimi                                  : Marmara Üniversitesi...
Hakan USLU
Genel Sekreter
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum  / 1969 Öğrenimi                                  : Atatürk Üniversitesi Tıp...
Mustafa COŞKUN
Sekreter
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum / 1966 Öğrenimi                                  : Üniversite...
Sebahattin YILDIZ
Üye
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum/1961 Öğrenimi                                  : Üniversite(Lisans)...
Hamit KAVURMACI
Üye
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum / 1976 Öğrenimi                                  : Atatürk Üniversitesi Spor...
Bilal ÇİNGÖZ
Üye
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum / 1988 Öğrenimi                                  : Atatürk Üniversitesi Spor...
Yunus Emre KARACA
Üye
Doğum Yeri Ve Tarihi          : Erzurum / 1988 Öğrenimi                                  : Atatürk Üniversitesi Spor...