HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Atatürk Üniversitesi yönetim kurulu izniyle 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur.

Sporun; eğitim, disiplin, rekabet ve paylaşım unsurları ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturduğu gerçeğinden hareketle vizyonumuz, her kesimden ve her yaştan geniş kitlelere, özellikle de gençlere, hayatın her alanında geçerli olan bu unsurları önemseyen ve benimseyen bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

Sporun faydalı ve gerekli olduğu konusunda bilinç oluşturmak ve bu bilinci yaygınlaştırmak amacıyla eğitici, yetenek geliştirici, paylaşımcı bir rol üstlenmek,

Sporun sadece fiziksel ve düşünsel bir aktiviteden ibaret olmadığı, içinde sosyal, kültürel ve estetik değerlerle birlikte, sorumluluk üstlenme, aidiyet, sevgi, saygı, sevinç, üzüntü, kaygı gibi tüm insani duyguları barındırdığı gerçeğinin anlaşılmasını sağlamak,

Sporun sağlıklı yaşam, sosyalleşme, yapılan işten zevk alma gibi yararları yanında, ekonomik anlamda, profesyonel olarak sporcu, antrenör, yönetici kimliği kazandırabilecek bir boyutunun da bulunduğunu ortaya koymak gibi misyonları bulunmaktadır.